הנהלת תקשוב

לחשוב מחוץ לקופסא ולהביא תמיד את הדבר הבא. 
זו המשימה של צוות ההנהלה.

משנה למנכ"ל וסמנכ"ל חטיבה עסקית
סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמנכ"ל כספים
סמנכ"ל טכנולוגיות ופיתוח עסקי
סמנכ"ל תפעול וחטיבה עסקית
סמנכ"ל חטיבה עסקית