הנהלת תקשוב

לחשוב מחוץ לקופסא ולהביא תמיד את הדבר הבא. 
זו המשימה של צוות ההנהלה.

סמנכ"ל פיתוח עסקי
סמנכ"ל כספים
סמנכ"ל טכנולוגיות קבוצת תקשוב
סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמנכ"ל חטיבה עסקית
סמנכ"ל חטיבה עסקית
סמנכ"ל חטיבה עסקית
The Butterfly Button