גיוון תעסוקתי

עובדי הקבוצה משקפים את הפסיפס האנושי של החברה הישראלית

  • נשים, גברים, ערבים, יהודים, נוצרים, מוסלמים, דרוזים, חרדים, דתיים, עובדים מתחת לגיל 21, גמלאים, עובדים עם מוגבלויות.
  • העסקת עובדים עם מוגבלויות - יצרנו מבנה ארגוני וניהולי המכיל ומכשיר בצורה הטובה ביותר אוכלוסייה זו.
  • העסקת אוכלוסייה מגוונת בתקשוב, היא חלק מהאג'נדה הארגונית, והינה מבוססת על תפיסת הכלה בכל הדרגים הניהוליים בתקשוב.
  • תפיסה זו מאפשרת לממש את החזון התקשובי  לגוון תעסוקתי, שהוא אבן דרך חשובה בקידום הגאווה הישראלית.
  • הפסיפס התרבותי המפואר בתקשוב מבוסס על ערבות הדדית, חברות ועבודה משותפת המקדמת יחד שירות מצטיין.
  • כלל העובדים חתומים על אמנת הגיוון התעסוקתי.

כלל העובדים חתומים על אמנת הגיוון התעסוקתי.

המחוייבות ההדדית יוצרת עוצמה ומעגנת את החזון התקשובי לכדי עשייה שיתופית בפועל.

אמנת הגיוון

 

Let's Get Together

כי ביחד אנחנו טובים יותר

0.3733444