גיוון תעסוקתי

עובדי הקבוצה משקפים את הפסיפס האנושי של החברה הישראלית

  • נשים, גברים, ערבים, יהודים, נוצרים, מוסלמים, דרוזים, חרדים, דתיים, עובדים מתחת לגיל 21, גמלאים, עובדים עם מוגבלויות.
  • העסקת עובדים עם מוגבלויות - יצרנו מבנה ארגוני וניהולי המכיל ומכשיר בצורה הטובה ביותר אוכלוסייה זו.
  • העסקת אוכלוסייה מגוונת בתקשוב, היא חלק מהאג'נדה הארגונית, והינה מבוססת על תפיסת הכלה בכל הדרגים הניהוליים בתקשוב.
  • תפיסה זו מאפשרת לממש את החזון התקשובי  לגוון תעסוקתי, שהוא אבן דרך חשובה בקידום הגאווה הישראלית.
  • הפסיפס התרבותי המפואר בתקשוב מבוסס על ערבות הדדית, חברות ועבודה משותפת המקדמת יחד שירות מצטיין.
  • כלל העובדים חתומים על אמנת הגיוון התעסוקתי.

כלל העובדים חתומים על אמנת הגיוון התעסוקתי.

המחוייבות ההדדית יוצרת עוצמה ומעגנת את החזון התקשובי לכדי עשייה שיתופית בפועל.

אמנת הגיוון

 

תקשוב - הבית של כולם

כי ביחד אנחנו טובים יותר

The Butterfly Button