MultiSpace

שיטת הפעלה היברידית בחירום ובשגרה

עידן ה-COVID-19 שינה את העולם. צורת השירות השתנתה בהתאמה.

היום עשייה היברידית, היא הדרך הנכונה להתמודד עם מציאות חיים משתנה.

תקשוב MultiSpace זו שיטת הפעלה היברידית, המשלבת בין מוקדים מהבית למוקדים פיזיים ומאפשרת ניהול ותפעול גמיש ודינאמי בכל מצבי העבודה: חירום, שגרה ואירועים בלתי צפויים.
איך זה עובד?                     

כל מוקד פועל גם מהמוקד הפיזי וגם מהבית, כדי לתת מענה למצבים משתנים. מצבת נציגי השירות כוללת נציגים המתמחים רק בעבודה מהבית וכל שאר הנציגים - עובדים במוקד הפיזי, שבמקביל עוברים הכשרה קבועה לעבוד מהבית. הם הופכים לזרוע ה"מילואים" ובשעת חירום/ תקלה נותנים מענה מיידי מהבית.

מצבת עובדים דינאמית בשיטת multiSpace

נעמ"ה

נציגי עבודה מהבית

נציגי שירות שעובדים באופן קבוע- מהבית- כמות הנציגים תהא 20% מכלל העמדות

נציגים היברידים

עובדים קבועים של המוקד הפיזי המשובצים למשמרות מהבית באופן קבוע לצורך שמירת מיומנות עבודה מהבית. כך הם הופכים לזרוע "המילואים" שבשעת חירום יוכלו לעבור לעבוד מהבית במיידי.

כיצד מתנהל המוקד ההיברידי?

מנהל מקצועי שהוא מנהל הפעלה היברידית אחראי לתהליך, ומהווה מחולל יישומים לשיטה כולה. דרג ניהולי זה גובש במיוחד  ונסמך על הידע והניסיון העשיר הקיים בתקשוב בהפעלת מוקדים. זהו תפקיד קריטי בהצלחת כל פרויקט ובהכנת מערך השירות לעבודה בחירום ובשגרה. בתקשוב זהו תקן עבודה חדש היחיד מסוגו בענף, המבטיח רציפות תפקודית בעולמות המוקדים.

 

שגרות הניהול בשיטת Multispace

ארבע שגרות ניהול באחריות מנהל ההפעלה ההיברידית:

  • ניהול כל מערך עבודה מהבית
  • ניהול צוות "המילואים" במתודולוגיה סדורה
  • הכשרה של צוותי הניהול לניהול נציגים מהבית
  • גיבוש פרוטוקול חירום, והסטת המוקד לעבודה מהבית בשעת חירום/ תקלה

צרו קשר... כי הכל מתחיל בתקשורת טובה

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
אנא מלאו את טופס - צרו קשר... כי הכל מתחיל בתקשורת טובה

זמינים גם מכאן: 09-8633333 | contactus@tikshoov.co.il

The Butterfly Button