ENERJOY AI

ENERJOY AI – מקבוצת תקשוב
היא פלטפורמת AI לניהול תהליכי הנעה ותמרוץ, נציגי המכירות והשירות בארגון.
טכנולוגיית ה-AI מאפשרת את מיצוי הפוטנציאל של כל עובד ועובדת ע"י למידה של סגנון המוטיבציה האישי וניהול אוטומטי של תהליך הנעה מקיף ומתמשך.

 • ניהול היעדים
 • פידבקים אוטומטיים
 • הכרה פומבית על מסכי טלווזיה
 •  אתגרים מותאים לסגנון המוטיבציה וליכולתו של כל עובד
 • כלכלת נקודות חכמה
 • חנות הטבות
 • מודול לניהול סידור עבודה ונוכחות במשמרת 
 • ניהול מודל תגמול לשכר

חברת ENERJOY פועלת משנת 2017 ומוטמעת בעשרות ארגונים בישראל ובמגוון תעשיות כגון: 
תיירות, פיננסים, בריאות, תקשורת, הייטק וקמעונאות.

עם ENERJOY AI נושא הנעת העובדים ורתימתם  ליעדי החברה מקבל את המענה הראוי ומסייע ביצירת הישגים ממשיים, תוך כדי אימוץ חדשנות ואווירה מתאימה לצרכי העובדים העכשווים.

3 התועלות המרכזיות בשימוש בפטלפורמת ENERJOY הן :

 • שיפור ביצועי העובדים
 • חיסכון משמעותי בזמן למנהלים
 • צמצום תחלופת עובדים

 

The Butterfly Button