פתרונות מתקדמים

מספקים כל מה שמוקד צריך

תפיסת הפעלה היברידית בחירום ובשגרה
תכנון | ייעוץ | הקמה | ניהול ניהול | תפעול למוקדים מכל הסוגים
יישומים חדשניים לשדרוג המוקדים
אנליזה לתכנים והפיכתם לתובנות עסקיות
The Butterfly Button